Tác giả: Mâu Ti

Cục Cưng À, Gọi Ba Đi

Cục Cưng À, Gọi Ba Đi

Giới thiệu vắn tắt: Tôi có một đứa con cực kì tuấn tú. Nhưng thằng bé lại tuyệt đối không chịu gọi tôi một tiếng ba, không chịu thỏa mãn chút nguyện vọng nho nhỏ của tôi. Sau đó, tôi phải sử dụng đủ biện pháp dụ dỗ, ép buộc… Cục cưng à, gọi ba […]