Tác giả: Maugham

Tiểu sử Somerset Maugham

Tiểu sử Somerset Maugham

W. Somerset MAUGHAM (1874-1965) Ông là con một viên cố vấn luật pháp, sống ở Paris với cha cho đến năm 10 tuổi thì mồ côi cha. Vì mẹ mất từ hai năm trước, ông phải trở về Anh sống cực khổ bên một người chú làm Cha Sở tại Whitstable. Tuy thiên về văn […]

Bữa Ăn Trưa

Bữa Ăn Trưa

Tôi gặp bà ta ở rạp hát. Nếu không có người nhắc thì có lẽ tôi cũng không nhận ra bà ta nữa vì hình như lâu lắm rồi tôi đã gặp bà ta một lần. Bà ta vui vẻ nói với tôi : – Lâu lắm rồi chúng ta mới lại gặp nhau. Thời […]