Tác giả: Mĩ Hải Ái

Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

Giới thiệu truyện: Trò chơi Bungee, bởi vì rất kích thích, nhảy nhảy, người ta chơi, nàng cũng chơi, linh hồn nhỏ bé cư nhiên bỗng nhảy đến cổ đại, này cũng quá không có lẽ trời! Càng không có lẽ trời, linh hồn nhỏ bé của nàng không biết xui xẻo thế nào lại vào một thân thể […]