Tác giả: Mộc

Người Lạ Quen Mặt

Người Lạ Quen Mặt

Chính vào lúc tôi không tin vào tình yêu nhất, tôi lại nhận ra mình yêu một người. Hơn nữa còn là một tình yêu vĩ đại. Bất chấp tất cả và gạt bỏ những rào cản xung quanh, tôi tự biến tôi thành một đứa ngốc trong trò chơi trẻ con của chính mình. […]