Tác giả: Mục Yên

Vợ Chồng Cùng Quản Gia

Vợ Chồng Cùng Quản Gia

Giới thiệu truyện: Diệp Bội tám tuổi. Diêu Cẩn: Bà xã, khi nào chúng ta mới sinh em bé đây? Diệp Bội: Vẫn còn sớm. Diệp Bội mười sáu tuổi. Diêu Cẩn: Bà xã, khi nào chúng ta mới sinh em bé đây? Diệp Bội: Vẫn còn sớm. Diệp Bội hai mươi bốn tuổi. Diêu Cẩn: […]