Tác giả: Na Chích Hồ Ly

Vật Trong Ao

Vật Trong Ao

Giới thiệu truyện: Hm… chúng ta có một chiếc ao vô danh, bên trong có cá, có cua, có tôm. Điều bất thường duy nhất: Lũ cá, cua, tôm này là một đám yêu tinh, nhí nhố, nhặng xị, dễ thương… Hm… Đó là câu chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn của […]

Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Giới thiệu truyện: Đây là một tửu quán trong một trấn nhỏ vô danh. Bên trong lại thay đổi bất ngờ, sóng lớn cuộn trào ~~ aiz, ai bảo nàng bản tính thiện lương chứ~~ Một soái ca lạnh lùng, một thiếu niên giảo hoạt, một công tử đa tài, một nam tử dị quốc […]

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Giới thiệu truyện: Ta là một nữ nhân, ta viết võ hiệp, bởi vậy đây là võ hiệp ba xu. Ta là một người qua đường, ta viết võ hiệp, bởi vậy đây là võ hiệp của người qua đường. Ta là một tục nhân, ta viết võ hiệp, bởi vậy đây kỳ thực là […]