Tác giả: Nam Dao

Ba Miền (kịch)

Ba Miền (kịch)

Màn 1 : Trời chiều Kịch bản này, bước đầu tác giả dự định là một hài kịch mua vui chọc cười . Không ngờ, khi đưa cho một số người đọc, có những phản ứng chẳng tiên liệu được . Thứ nhất, có kẻ lại khóc . Tác giả coi như mình thất bại […]