Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Sổ Tay Hình Cảnh

Sổ Tay Hình Cảnh

Giới thiệu truyện: Chuyên gia tâm lý tội phạm là những người có thể thấy được những gì thầm kín nhất đằng sau tội ác, nếu bạn quen một người như vậy thì nhất định phải yêu quý. Nếu bạn quen biết một pháp y thì nhất định phải trân trọng họ, vì chỉ có […]

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Giới thiệu Truyện Truyện Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường! của tác giả Ngô Đồng Tư Ngữ có nội dung chính xoay quanh một tình yêu của anh chàng lính theo đuổi cô gái. Anh chàng này là một đại đội trưởng, hàng ngày phải quản lý biết bao nhiêu người. Vạy quản lý […]