Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bản quốc ngữ Sở Cuồng

Bản quốc ngữ Sở Cuồng

I 1. Vận lành mừng gặp tiết lành Thấy trong quốc ngữ tập tành nên câu Một câu là một nhiệm màu Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao 5. Trải vì sao mây che Thái Ất Thủa cung tay xe nhật phù lên Việt Nam khởi tổ gây nên Lạc Long ra trị […]

Bản quốc ngữ Nguyễn Quân

Bản quốc ngữ Nguyễn Quân

1. Nước Nam thường có thánh tài Sơn hà vững đặt ai hay tỏ tường Kia Nhị thuỷ nọ Dao sơn Bãi ngọc đất nổi âu vàng trời cho 5. Học cách vật mới dò tới chốn Chép ghi làm một bổn xem chơi. Muôn việc cũng bởi tại người Suy ra mới biết sự […]

Bản quốc ngữ Mai Lĩnh

Bản quốc ngữ Mai Lĩnh

I 1. Vận lành mừng gặp tiết lành Thấy trong quốc ngữ tập tành nên câu Một câu là một nhiệm màu Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao 5. Trải vì sao mây che Thái Ất Thủa cung tay xe nhật phù lên Việt Nam khởi tổ gây nên Lạc Long ra trị […]

Bản quốc ngữ Hương Sơn

Bản quốc ngữ Hương Sơn

I Nước Nam thường có thánh tài Sơn hà vững đặt mấy ai rõ ràng Kia Nhị thuỷ nọ Đao sơn Bãi ngọc đất nổi âu vàng trời cho Học cách vật mới dò tới chốn Chép ghi làm một bản xem chơi Muôn việc cũng bởi tại trời Suy thông mới biết sự đời […]

Bản quốc ngữ Hoàng Xuân

Bản quốc ngữ Hoàng Xuân

Cảm đề Thanh nhàn vô sự là tiên, Năm hồ phong nguyệt ruổi thuyền buông chơi. Cơ tạo hoá, Phép đổi dời, Ðầu non mây khói toả, Mặt nước cánh buồm trôi. Hươu Tần mặc kệ ai xua đuổi, Lầu Hán trăng lên ngẫm mệnh trời. Tuổi già thua kém bạn, Văn chương gởi lại […]

Bản nôm Nguyễn Văn Sâm

Bản nôm Nguyễn Văn Sâm

1. Nước Nam thường có thánh tài Sơn hà vững đặt mấy ai rõ ràng Kia Nhị thuỷ nọ Đảo sơn Bãi ngọc đất nổi âu vàng trời cho 5. Học cách vật mới dò tới chốn Chép ghi làm một bản xem chơi Muôn việc cũng bởi tại trời Suy thông mới biết sự […]

Bản nôm Nguyễn Văn Bân

Bản nôm Nguyễn Văn Bân

1. Vừa năm Canh Tý xuân đầu Thanh nhàn ngồi tựa long câu nghĩ đời Quyển vàng mở thấy sấm trời Từ Ðinh đổi đời chí lục thất gian 5. Mỗi đời có một tôi ngoan Giúp chưng giữ nước dân an thái bình Kể từ Lạc Long đế kinh, Thế cùng xem biết sự […]

Nhân tình thế thái bài 48 (Thú thanh nhàn)

Nhân tình thế thái bài 48 (Thú thanh nhàn)

Giầu mặc phận khó đâu bì Đọ thanh nhàn khá nhất nhì Vếu váo câu thơ cũ rích Khề khà chén rượu hăng xì Trăng thanh gió mát là tương thức Nước biếc non xanh ấy cố tri Sự thế đôi co dầu sự thế Dữ không thây thẩy chẳng hề chi Nguồn: Văn đàn […]

Nhân tình thế thái bài 40

Nhân tình thế thái bài 40

Vòi vọi xuân xanh nửa tiền Già càng khoẻ khó càng bền Đòi phen lẩn luốt vì thơ dại Mọi sự lờ đờ bởi rượu quen Ngày vãn giải phiền cờ một cuộc Đêm thanh làm bạn sách hai bên Xưa nay xuất xử đâu là phải Ở cũng nên về ắt cũng nên.

Nhân tình thế thái bài 39 (Của nặng hơn người)

Nhân tình thế thái bài 39 (Của nặng hơn người)

Ðời này nhân nghĩa tựa vàng mười Có của thì hơn hết mọi lời Trước đến tay không nào thiết hỏi Sau vào gánh nặng lại vui cười Anh anh chú chú mừng hơ hải Rượu rượu chè chè thết tả tơi Người của lấy cân ta sẽ nhắc Mới hay rằng của nặng hơn […]

Nhân tình thế thái bài 38 (Cảnh nhàn)

Nhân tình thế thái bài 38 (Cảnh nhàn)

Một mai, một cuốc, một cần câu, Thơ thẩn dầu ai vui thú nào. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, Người khôn, người đến chốn lao xao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp, Nhìn xem phú quý tựa chiêm […]

Nhân tình thế thái bài 37 (Tự thán)

Nhân tình thế thái bài 37 (Tự thán)

Gần son thì đỏ, mực thì đen, Sáng, biết nhờ ơn thuở bóng đèn. Ăn uống miễn theo nơi phép tắc, Tới lui cho biết lẽ kinh quyền. Nên chăng, mặc thế người lành dữ, Tráo trở, khôn ai thói bạc đen. Ở thế có khôn thì có khó, Chữ rằng: “Vô sự tiểu thần […]

Nhân tình thế thái bài 36

Nhân tình thế thái bài 36

Một bầu một bát vũng sơn tăng Thế sự ngoài tai biếng nói năng Hoa nở luống hay tin gió Đầm thanh còn thấy dáng trăng Già ai ủ thông làm củi Trẻ người yêu trúc mọc măng Nếu có công danh thì có lụy Cho hay dù có chẳng bằng chăng.

Nhân tình thế thái bài 28

Nhân tình thế thái bài 28

Nép mình qua trước chốn xôn xao Mấy sự bên tai gió thoảng ào Cửa trúc vỗ tay cười khúc khích Hiên mai tréo cẳng hát nghêu ngao Lo le đã vậy thời dầu vậy Vặt vãnh màng bao sá quản bao Chẳng hết trung cần hai chữ ấy Nhờ ơn đất rộng cậy trời […]

Nhân tình thế thái bài 27

Nhân tình thế thái bài 27

Nói nên hoang lại nói rằng thì, Giàu: trọng, sang: yêu, khó: chẳng vì. Nhị kết, hoa thơm, ong đến đỗ, Mỡ bùi, mật ngọt, kiến nào đi? Thanh tao của có, thanh tao bấy, Náo nức tay không, náo nức gì? Mặc rủi, mặc may khi gặp gỡ, Khen chi, khen miệng, cợt mà […]

Nhân tình thế thái bài 22 (Mặc chê khen)

Nhân tình thế thái bài 22 (Mặc chê khen)

Thị phi chẳng quản mặc chê khen Ngu dại chan chan tính đã quen Cảnh cũ điền viên tìm chốn cũ Khách nhàn sơn dã dưỡng thân quèn Nhà thông ngõ trúc lòng hằng mến Cửa mận tường đào bước ngại chen Thế sự tuần hoàn hay đắp đổi Từng xem thua được một hai […]