Tác giả: Nguyên Đỗ

Đời Cha Ăn Mặn

Đời Cha Ăn Mặn

Ông Khoa cuối năm 1999 quyết định về quê hương một chuyến trước khi thế kỷ 20 chấm dứt. Ông tuổi đời đã cao, chỉ năm năm và vài tuần nữa là đã đạt tới tuổi “nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Bà Khoa, thua ông 10 tuổi, người bạn đời bao nhiêu năm […]

Chuyện Đời Tỵ Nạn

Chuyện Đời Tỵ Nạn

Tôi bẩm tính ít nói thích lủi thủi một mình mà trời dun duỉ sao tôi làm việc gì cũng phải nói nhiềụ làm nhiều … Khi nói không được thì múa tay muá chân có khi như mãi võ Sơn Đông vậy. Ở Việt Nam hay ở trại tỵ nạn đã đành. Đằng này, […]