Tác giả: Nguyễn Dữ

Làm thay Từ Thức đề bức bình phong trắng tại nơi ở của nàng tiên Giáng Hương kỳ 1

Làm thay Từ Thức đề bức bình phong trắng tại nơi ở của nàng tiên Giáng Hương kỳ 1

Nghĩ Từ Thức đề tiên tử Giáng Hương sở cư tố bình phong kỳ 1 Bảo áp ngưng hàn hoán túc hương, Biệt tài tân phổ lý Nghê Thường. Từ thành bất cảm cao thanh đạo, Kinh khởi âm lai phong vũ trường.   Dịch nghĩa Đỉnh bảo áp lạnh lẽo phải thay hương cũ […]

Làm thay Từ Thức đề bức bình phong trắng tại nơi ở của nàng tiên Giáng Hương kỳ 2

Làm thay Từ Thức đề bức bình phong trắng tại nơi ở của nàng tiên Giáng Hương kỳ 2

Thương mang vân ngoại đoản trường chu, Mân, Quế càn khôn nhật dạ phù. Nhất điểu mạc thiên phi bất tận, Liên giang đạm tảo bích du du.   Dịch nghĩa Ngoài đám mây xanh mờ, có những bãi cát dài, ngắn Ngờ rằng đất Mân, Quế ngày đêm nổi rõ lên Buổi chiều hôm, […]

Mây núi, trăng núi (Phỏng theo thơ nhà sư Vô Dĩ cùng nàng Hàn Than ngâm vịnh cảnh núi Lệ Kỳ)

Mây núi, trăng núi (Phỏng theo thơ nhà sư Vô Dĩ cùng nàng Hàn Than ngâm vịnh cảnh núi Lệ Kỳ)

Ẩn ẩn lâm sao quýnh, Liên không hạo khí phù. Hàm sơn ngân kính khuyết, Cách vụ ngọc bồn thu. Ảnh lạc tùng quan tĩnh, Lương hồi trúc viện u. Thanh quang tùy xứ hữu, Hà tất thượng Nam lâu.   Dịch nghĩa Lờ mờ cây rừng xa thẳm Khí hùng tráng toả đầy trời […]

Làm thay nữ học sĩ Kim Hoa đè núi Vệ Linh

Làm thay nữ học sĩ Kim Hoa đè núi Vệ Linh

Nghĩ Kim Hoa nữ học sĩ đề Vệ Linh sơn Vệ Linh xuân thụ bạch vân hàn, Vạn tử thiên hồng diễm thế gian. Thiết mã tại thiên danh tại sử, Anh thanh lẫm lẫm mãn giang san.   Dịch nghĩa Mùa xuân cây cối ở núi Vệ Linh tươi tốt ngất tầng mây trắng […]

Tạp ngâm kỳ 2

Tạp ngâm kỳ 2

Long Vĩ giang đầu ốc nhất gian, U cư sầu cực hốt tri hoan. Đạt nhân tâm cảnh quang như nguyệt, Xử sĩ môn tiền thanh giả san. Chẩm bạn thúc thư phù bệnh cốt. Đăng tiền đấu tửu khởi suy nhan. Táo đầu chung nhật vô yên hoả, Song ngoại hoàng hoa tú khả […]

Tạp thi kỳ 1

Tạp thi kỳ 1

Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên, Hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên. Xuân lan thu cúc thành hư sự, Hạ thử đông hàn đoạt thiếu niên. Hoàng khuyển truy hoan Hồng Lĩnh hạ, Bạch vân ngoạ bệnh Quế Giang biên. Thôn cư bất yếm tần cô tửu, Thượng hữu nang trung tam thập […]

My trung mạn hứng

My trung mạn hứng

My trung mạn hứng Chung Tử viên cầm tháo nam âm, Trang Tích bệnh chung do Việt ngâm. Tứ hải phong trần gia quốc lệ, Thập tuần lao ngục tử sinh tâm. Bình Chương di hận hà thì liễu, Cô Trúc cao phong bất khả tầm. Ngã hữu thốn tâm vô ngữ dữ, Hồng Sơn […]

Văn tế Trường Lưu nhị nữ

Văn tế Trường Lưu nhị nữ

Than rằng: Chùa Phổ Cứu trăng dìu gió dặt ngỡ một ngày nên nghĩa trăm năm; Doành Đào Nguyên nước chảy hoa trôi bỗng nửa bước chia đường đôi ngả. Chữ chung tình nghĩ lại ngậm ngùi; Câu vĩnh quyết đọc càng buồn bã. Nhớ hai ả xưa: Tính khí dịu dàng; Hình dung ẻo […]

Văn tế thập loại chúng sinh

Văn tế thập loại chúng sinh

Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt, Toát hơi may lạnh buốt xương khô, Não người thay buổi chiều thu, Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng. 5. Đường bạch dương bóng chiều man mác, Ngọn đường lê lác đác sương sa, Lòng nào là chẳng thiết tha, Cõi dương còn thế nữa là […]

Thác lời trai phường nón

Thác lời trai phường nón

Tiếc thay duyên Tấn phận Tần, Chưa quen đã lạ chưa gần đã xa. Chưa chi đông đã rạng ra, Đến giờ vẫn giận con gà chết toi. Tím gan cho cái sao Mai, Thảo nào vác búa chém trời cũng nên. Về qua liếc mắt trông miền, Lời oanh giọng ví chưa yên dằm […]

Truyền Kỳ Mạn Lục

Truyền Kỳ Mạn Lục

Lời Tựa Lời tựa (1) Tập lục này là trước tác của Nguyễn Dữ, người Gia Phúc, Hồng Châụ Ông là con trưởng vị tiến sĩ triều trước Nguyễn Tường Phiêu (2). Lúc nhỏ rất chăm lối học cử nghiệp, đọc rộng nhớ nhiều, lập chí ở việc lấy văn chương truyền nghiệp nhà. Sau […]