Tác giả: Nguyễn Du (Tố Như)

Em thời gian, ngừng tay!

Em thời gian, ngừng tay!

Tiếng guốc khua giòn Đường hoa lát đá, Tiếng guốc nghe quen Ai vào đấy nữa, Chỉ là em: Thời gian! Anh lót chiếu từ trên thềm Anh giãi hoa từ ngoài ngõ Mời em lên. Em ơi! Hiểu rồi Đừng nói! Tay em cầm gì đấy Người hoạ sĩ của tôi? Phải rồi Em […]

Truyện Kiều (Hồi 20)

Truyện Kiều (Hồi 20)

Mắc kế chiêu an, Minh Sơn mất mạng, Đoạn Tràng rút số, kiều nữa nhẹ thân. (Câu 2439-2774) Thừa cơ trúc chẻ, ngói tan 2440. Binh uy từ đấy sấm ran trong ngoài Triều đình riêng một góc trời Gồm hai văn võ, rạch đôi sơn hà Đòi cơn gió quét mưa sa Huyện thành […]

Truyện Kiều (Hồi 21)

Truyện Kiều (Hồi 21)

Theo lệ tục chiêu hồn, chàng Kim xót thương quá nỗi, May tái sinh lại gặp, nàng Kiều mừng rỡ chi cân. (Câu 2775-3030) 2775. Khóc than kể hết niềm tây: Chàng ôi! Biết nỗi nước này cho chưa? Kiều nhi phận mỏng như tờ Một lời đã lỗi tóc tơ với chàng! Gặp cơn […]

Truyện Kiều (Hồi 19)

Truyện Kiều (Hồi 19)

Vương Phu Nhân gươm trừ quân bội nghĩa. Từ Minh Sơn vàng tẳng kẻ ra ơn. (Câu 2254-2438) 2255. Nàng rằng: Trước đã hẹn lời Dẫu trong nguy hiểm, dám rời uớc xưa. Còn đương dùng dắng, ngẩn ngơ Mái ngoài đã thấy bóng cờ tiếng loa Giáp binh kéo đến quanh nhà 2260. Đồng […]

Truyện Kiều (Hồi 22)

Truyện Kiều (Hồi 22)

Nợ trước xong xuôi, mượn gió mát trăng trong, phong trần gội sạch Duyên xưa tái hợp, vui cuộc cờ, đàn hát, cầm tất thanh cao. (Câu 3031-3254) Quây nhau lạy trước Phật đài Tái sinh trần tạ lòng người từ bi Kiệu hoa giục giã tức thì Vương ông dạy rước cùng về một […]

Truyện Kiều (hồi 16)

Truyện Kiều (hồi 16)

Ngậm miệng dám kêu oan, đoạ thân địa ngục, Sao kinh khuây nỗi ức, gửi bóng thuyền am. (Câu 1787-1914) Bốn phương mây trắng một màu Trông vời cố quốc, biết đâu là nhà? Lần lần tháng trọn ngày qua 1790. Nỗi gần nào biết đường xa thế này. Lâm Chuy từ thuở uyên bay, […]

Truyện Kiều (Hồi 18)

Truyện Kiều (Hồi 18)

Cửa từ bi lại gặp yêu ma, sa cơ đoạ lạc! Miền hoa khói trổ nghề trăng gió, gặp gỡ anh hùng. (Câu 2035-2254) 2035. Chùa đâu trông thấy nẻo xa Rành rành “Chiêu Ẩn am” ba chữ bài Xăm xăm gõ mái cửa ngoài Trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong Thấy mầu […]

Truyện Kiều (Hồi 15)

Truyện Kiều (Hồi 15)

Đổi xác trao thây, quân ưng khuyển lộn xòng lắm kế, Đang bà hoá tớ, kiếp hồng nhan đày đoạ thăm đường. (Câu 1607-1786) Thưa nhà huyên hết mọi tình Nỗi chàng ở bạc, nỗi mình chịu đen Nghĩ rằng: Ngứa ghẻ hờn ghen 1610. Xấu chàng mà có ai khen chi mình! Vậy nên […]

Truyện Kiều (Hồi 14)

Truyện Kiều (Hồi 14)

Bao nỗi yêu thương, chia ly sao nỡ? Tấm lòng ghen tức, bưng kín ai hay? (Câu 1467-1606) Bày hàng cổ xuý xôn xao Song song đưa tới trướng đào sánh đôi Thương vì hạnh, trọng vì tài 1470. Thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba Huệ lan sực nức một nhà Từng cay […]

Truyện Kiều (Hồi 17)

Truyện Kiều (Hồi 17)

Gác Quan Âm mạo hiểm gặp mặt, Am Văn Thù thích ý ngâm thơ. (Câu 1915-2034) 1915. Có cổ thụ, có sơn hồ Cho nàng ra đó giữ chùa tụng kinh. Tàng tàng trời mới bình minh Hương hoa, ngũ cúng, sắm sanh lễ thường Đưa nàng đến trước Phật đường 1920. Tam quy, ngũ […]

Hồi 13

Hồi 13

Vệ Hoa Dương, trí lừa mụ Mã, Thúc Kỳ Tâm, duyên kết nàng Kiều. (Câu 1367-1466) Cùng nhau căn dặn đến điều Chỉ non, thề bể, nặng gieo đến lời Nỉ non đêm ngắn tình dài 1370. Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương Mượn điều trúc viện thừa lương Rước về hãy tạm […]

Truyện Kiều (Hồi 12)

Truyện Kiều (Hồi 12)

Chốn hoa nguyệt sa cơ, Bình Khang ôm hận! Tính phong lưu quen thói, duyên đẹp mưu se. (Câu 1275-1366) 1275. Khách du bỗng có một người Kỳ Tầm họ Thúc, cũng nòi thư hương Vốn người huyện Tích, châu Thường Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm Chuy Hoa khôi mộ tiếng Kiều nhi […]

Truyện Kiều (Hồi 11)

Truyện Kiều (Hồi 11)

Má phấn dạn dày xót tình lưu lạc Lầu xanh quen thói dạy bảo nghề đơ. (Câu 1123-1274) Tiếng gà xao xác gáy mau Tiếng người đâu đã mái sau dậy dàng 1125. Nàng càng thổn thức gan vàng Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào! Một mình khôn biết làm sao Dặm rừng […]

Truyện Kiều (Hồi 10)

Truyện Kiều (Hồi 10)

Lầm tưởng thư hương, mắc mưu bợm Sở, Thương thay phận bạc trúng kế con buôn. (Câu 991-1122) Vực nàng vào chốn hiên tây Cắt người coi sóc, rước thầy thuốc men Nào hay chưa hết trần duyên Trong mê đường đã đứng bên một nàng 995. Rỉ rằng: Nhân quả dở dang, Đã toan […]

Truyện Kiều (Hồi 09)

Truyện Kiều (Hồi 09)

Gái họ Vương thân liều dao bén, Sách mụ Tú mẹo bịp má đào. (Câu 919-990) Những là lạ nước, lạ non 920. Lâm Chuy vừa một tháng tròn tới nơi Xe châu dừng bánh cửa ngoài Rèm trong đã thấy một người bước ra Thoạt trông lờn lợt màu da Ăn gì cao lớn, […]

Truyện Kiều (Hồi 08)

Truyện Kiều (Hồi 08)

Nhờ cha đền trả nghĩa chàng, hở môi nhưng thẹn Nghĩ phận càng căm nỗi khách, chữ tiết bỏ đi! (Câu 803-918) Đêm thu một khắc một chầy, Bâng khuâng như tỉnh như say một mình 805. Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh, Vẫn là một đứa phong tình đã quen Quá chơi lại gặp […]