Tác giả: Nguyễn Du (Tố Như)

Từ biệt anh Nguyễn kỳ 3

Từ biệt anh Nguyễn kỳ 3

Quân quy ngã diệc khứ, Các tại loạn ly trung. Sinh tử giao tình tại, Tồn vong khổ tiết đồng. Sài môn khai dạ nguyệt, Tàn lạp tẩu thu phong. Thiên lý bất tương kiến, Phù vân mê thái không.   Dịch nghĩa Anh về thì tôi cũng đi, Hai ta cùng sống trong buổi […]

Từ biệt anh Nguyễn kỳ 2

Từ biệt anh Nguyễn kỳ 2

Tống quân quy cố khâu, Ngã diệc phù Giang Hán. Thiên lý bất tương văn, Nhất tâm vị thường gián. Dạ hắc sài hổ kiêu, Nguyệt minh hồng nhạn tán. Lưỡng địa các tương vương (vọng), Phù vân ưng bất đoạn.   Dịch nghĩa Tiễn anh về nơi ở cũ rồi, Tôi cũng lại qua […]

Từ biệt anh Nguyễn kỳ 1

Từ biệt anh Nguyễn kỳ 1

Ngã thả phù giang khứ, Tống quân quy cố khâu. Càn khôn dư thảo ốc, Phong vũ túc cô chu. Thu dạ ngư long trập, Thâm sơn mi lộc du. Hưu kỳ bất thậm viễn, Tương kiến tại trung châu.   Dịch nghĩa Tôi cùng qua sông, Đưa anh về nơi ở cũ. Cả trời […]

Mở cửa sổ

Mở cửa sổ

Môn tiền yên cảnh cận như hà? Nhàn nhật khai song sinh ý đa. Lục nguyệt bồi phong bằng tỷ địa, Nhất đình tích vũ nghĩ di oa. Thanh chiên cựu vật khổ trân tích, Bạch phát hùng tâm không đốt ta. Tái bệnh thượng tu điều nhiếp lực, Bất tri thu tứ đáo thuỳ […]

Gửi bạn (I)

Gửi bạn (I)

Mạc mạc trần ai mãn thái không, Bế môn cao chẩm ngoạ kỳ trung. Nhất thiên minh nguyệt giao tình lại, Bách lý Hồng Sơn chính khí đồng. Nhãn để phù vân khan thế sự, Yêu gian trường kiếm quải thu phong. Vô ngôn độc đối đình tiền trúc, Sương tuyết tiêu thời hợp hoá […]

Gửi anh Huyền Hư ở bắc sông

Gửi anh Huyền Hư ở bắc sông

Trường An khứ bất tức, Hương tứ tại thiên nha (nhai). Thiên nha bất khả kiến, Đãn kiến trần dữ sa. Tây phong thoát mộc diệp, Bạch lộ tổn hoàng hoa. Trân trọng hảo tự ái, Thu cao sương lộ da.   Dịch nghĩa Anh đi Trường An biệt tăm hơi, Nhưng chắc vẫn nhớ […]

Gửi anh Huyền Hư

Gửi anh Huyền Hư

Ký Huyền Hư tử Thiên Thai sơn tiền độc bế môn, Tây phong trần cấu mãn trung nguyên. Điền gia bất trị Nam Sơn đậu, Bần hộ thường không Bắc Hải tôn. Dã hạc phù vân thì nhất kiến, Thanh phong minh nguyệt dạ vô ngôn. Viễn lai chí thủ tương tầm lộ, Gia tại […]

Tạp thi kỳ 2

Tạp thi kỳ 2

Hồng Sơn nhất sắc lâm bình cừ, Thanh tịch khả vi hàn sĩ cư. Thiên lý bạch vân sinh kỷ tịch Nhất song minh nguyệt thướng cầm thư Tiếu đề tuẫn tục can qua tế, Giam mặc tàng sinh lão bệnh dư. Diệp lạc hoa khai nhãn tiền sự, Tứ thì tâm kính tự như […]

Hành lạc từ kỳ 2

Hành lạc từ kỳ 2

Sơn thượng hữu đào hoa, Xước ước như hồng ỷ. Thanh thần lộng xuân nghiên, Nhật mộ trước nê trĩ. Hảo hoa vô bách nhật, Nhân thọ vô bách tuế. Thế sự đa suy di, Phù sinh hành lạc sự. Tịch thương hữu kỹ kiều như hoa, Hồ trung hữu tửu như kim ba. Thuý […]

Qua sông Long Vĩ

Qua sông Long Vĩ

Cố quốc hồi đầu lệ, Tây phong nhất lộ trần. Tài qua Long Vĩ thuỷ, Tiện thị dị hương nhân. Bạch phát sa trung kiến, Ly hồng hải thượng văn. Thân bằng tân khẩu vọng, Vị ngã nhất triêm cân.   Dịch nghĩa Ngoảnh nhìn quê hương, nước mắt rơi, Gió tây thổi suốt dọc […]

Hành lạc từ kỳ 1

Hành lạc từ kỳ 1

Tuấn khuyển hoàng bạch mao, Kim linh hệ tú cảnh. Khinh sam thiếu niên lang, Khiên hướng nam sơn lĩnh. Nam sơn đa hương my, Huyết nhục cam thả phì. Kim dao thiết ngọc soạn, Mỹ tửu luỹ bách chi. Nhân sinh vô bách tải, Hành lạc đương cập kỳ. Vô vi thủ bần tiện, […]

Trả lời anh Thực Đình

Trả lời anh Thực Đình

Đông hàn hạ thử cố xâm tầm, Lão đại đầu lô tuế nguyệt lâm. Kinh quốc oanh hoa thiên lý ngoại, Giang hồ soa lạp thập niên câm (kim). Tụ đầu nan đắc thường thanh mục, Lý phát đương tri vị bạch tâm. Lam thuỷ Hồng sơn vô hạn thắng, Bằng quân thu thập trợ […]

Tặng anh Thực Đình

Tặng anh Thực Đình

Tặng Thực Đình Thiên hạc đàm ngư hà xứ tầm? La Thành nhất biệt thập niên thâm. Đồng niên đối diện cách thiên nhưỡng, Vãng sự hồi đầu thành cổ câm (kim). Bạch phát tiêu ma bần sĩ khí, Đề bào trân trọng cố nhân tâm. Mạc sầu tịch địa vô giai khách, Lam Thuỷ […]