Tác giả: Nguyễn Du (Tố Như)

Truyện Kiều (Hồi 07)

Truyện Kiều (Hồi 07)

Thân thiếp đành liều, cho trọn đạo hiếu, Duyên em mong cậy, để trọn chữ tình (Câu 695-802) 695. Một mình nàng, ngọn đèn khuya Áo dầm giọt lệ, tóc se mái sầu Phận dầu, dầu vậy cũng dầu Xót lòng đeo đẳng bấy lâu một lời! Công trình kể biết mấy mươi 700. Vì […]

Truyện Kiều (Hồi 06)

Truyện Kiều (Hồi 06)

Nhũng lại tham quan. Vương ông hàm oan chịu tội, Bán mình chuộc bố. Nàng Kiều lỡ bước sa cơ! (Câu 571-694) Trông chừng khói ngất song thưa Hoa trôi trác thắm, liễu xơ xác vàng Tần ngần dạo ngót lầu trang Một đoàn mầng thọ ngoại hương mới về 575. Hàn huyên chưa kịp […]

Truyện Kiều (Hồi 05)

Truyện Kiều (Hồi 05)

Sét đánh tin đưa chàng Kim vội về hộ táng Xuân tươi mộng vỡ, Nàng Kiều đẫm lệ đau thương! (Câu 527-570) Nàng thì vội trở buồng thêu Sinh thì dạo gót sân đào vội ra Cửa sài vừa ngỏ then hoa 530. Gia đồng vào gởi thư nhà mới sang Đem tin thúc phụ […]

Truyện Kiều (Hồi 04)

Truyện Kiều (Hồi 04)

Đây đó đồng tâm, cầu Lam đã tiện nẻo Vui cười đứng mực, ngọc bích vẫn nguyên mầu (Câu 239-526) Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng 240. Nách tường bông liễu bay sang láng giềng Hiên tà bóng gác nghiêng nghiêng Nỗi riêng, riêng chạnh tắc riêng một mình. Cho hay là giống hữu tình […]

Truyện Kiều (Hồi 03)

Truyện Kiều (Hồi 03)

Mơ chị Đạm Tiên mộng đề thơ mười vận Nhớ chàng Kim Trọng mong đính ước trăm năm (Câu 171-238) Kiều từ trở gót trướng hoa Mặt trời gác núi chiêng đà thu không Gương Nga chênh chếch dòm song Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân 175. Hải đường lả ngọn đông lân, […]

Truyện Kiều (Hồi 02)

Truyện Kiều (Hồi 02)

Tảo mộ viếng Đạm Tiên, bâng khuâng tình tứ, Du xuân gặp Kim Trọng, bẽn lẽn duyên ta. (Câu 39-170) Ngày xuân con én đưa thoi, 40. Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi Cỏ non xanh tận chân trời, Cành lê trắng điểm một vài bông hoa Thanh minh, trong tiết tháng ba, […]

Truyện Kiều (Hồi 01)

Truyện Kiều (Hồi 01)

Mộng đào mà sinh, bạc mệnh triệu trưng hoa nửa úa Tiếng đàn như oán, Đoạn tràng phổ lựa khúc Tân Thanh. (Câu 1-38) Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 5. Lạ gì […]

Thuyền ra đi

Thuyền ra đi

Khứ biến đông nam lộ Thông thông tuế dục chu Sử tòng Giang Hán khẩu Lai phiếm Động Đình chu Nhân bỉ lai thì sấu Giang đồng khứ nhật thu Hạc lâu thành vịnh xứ Bạch vân không du du   Dịch nghĩa Đi khắp đường đông nam Thấm thoát năm gần hết Thuận theo […]

Trên đường Hoàng Mai

Trên đường Hoàng Mai

Hoàng Mai đạo trung Ngô sơn hành dĩ biến Sở sơn lai cánh đa Đáo đắc thanh sơn tận Kì như bạch phát hà Hành Nhạc tuyết sơ tễ Động đình xuân thủy ba Kế trình tại tam nguyệt Do cập tường vi hoa   Dịch nghĩa Núi nước Ngô đã đi khắp Đến nước […]

Xóm núi Hoàng Mai

Xóm núi Hoàng Mai

Sơn hạ hữu trường tùng Sơn thượng hữu diêu thôn Sơn hạ trường tùng sao Chính đương sơn thượng môn Môn nội sở cư nhân Cùng niên hà sở vi Nữ sự duy tích ma Kì nam nghiệp vân tỉ Vân tỉ cẩu đắc gian Hạ sơn phạt tùng chi Liêu dĩ túc quan thuế […]

Những điều trông thấy

Những điều trông thấy

Hữu phụ huề tam nhi Tương tương tọa đạo bàng Tiểu giả tại hoài trung Ðại giả trì trúc khuông Khuông trung hà sở thịnh Lê hoắc tạp tì khang Nhật án bất đắc thực Y quần hà khuông nhương Kiến nhân bất ngưỡng thị Lệ lưu khâm lang lang Quần nhi thả hỉ tiếu […]

Trạm Tây Hà

Trạm Tây Hà

Thanh thạch kiều tây ngạn Y nhiên tiểu lí lư Đạo bàng nhân ngữ tạp Ốc hậu trúc âm sơ Hòa bản cung thần thiếu Xuân liên đãi tuế trừ Tương phùng vô biệt thoại Nhất tiếu ý hà như   Dịch nghĩa Bên bờ phía tây cầu đá xanh Xóm nhỏ vẫn như cũ […]

Đài đá chia kinh của thái tử Chiêu Minh nhà Lương

Đài đá chia kinh của thái tử Chiêu Minh nhà Lương

Lương triều Chiêu Minh thái tử phân kinh xứ Thạch đài do ký “Phân kinh” tự Đài cơ vu một vũ hoa trung Bách thảo kinh hàn tận khô tử Bất kiến di kinh tại hà sở Vãng sự không truyền Lương thái tử Thái tử niên thiếu nịch ư văn Cưỡng tác giải sự […]

Trên đường đến trạm Đào Hoa kỳ 2

Trên đường đến trạm Đào Hoa kỳ 2

Kê khuyển xuất tang ma, Duyên khê tiểu kính tà. Sơn điền thường tích thuỷ, Dã phạn bán hàm sa. Thạch ẩn cao nhân ốc, Trần tuỳ quí giả xa. Cô yên tại thiên mạt, Kim dạ túc thuỳ gia ?   Dịch nghĩa Gà chó từ đám dâu chạy ra. Một lối nhỏ chênh […]

Dấu tích cũ của Lý Thanh Liên ở đầm Đào Hoa

Dấu tích cũ của Lý Thanh Liên ở đầm Đào Hoa

Đào Hoa đàm Lý Thanh Liên cựu tích Đào Hoa đàm thuỷ thiên xích thanh, Đàm thượng tùng bách đông do thanh. Đạo thị Đường triều Lý cung phụng, Túng ẩm thử đàm nhân đắc danh. Thập niên tửu tứ nhân gian thế, Thiên tử hô lai do lạn tuý. Tự ngôn thần thị tửu […]

Trên đường qua Tiềm Sơn

Trên đường qua Tiềm Sơn

Túc hữu ái sơn tích Biệt hậu tư hà như Lai đáo Tiềm Sơn lộ Uyển như Hồng Lĩnh cư Vân hà viên khiếu ngoại Tùng bách hạc sào dư Định hữu sơn trung khách Bình sinh bất thức dư   Dịch nghĩa Ta vốn có tính yêu núi Xa rồi nhớ bao nhiêu Nay […]