Tác giả: Nguyễn Khuyến

Nhất vợ, nhì giời

Nhất vợ, nhì giời

Nghĩ truyện trần gian cũng nực cười! Giời nào hơn vợ, vợ hơn giời? Khôn đến mẹ mày là có một, Khéo như con tạo cũng thời hai. Giời dẫu yêu vì, nhưng có phận, Vợ mà vụng dại, đếch ăn ai. Cớ sao vợ lại hơn giời nhỉ? Vợ chỉ hơn giời có cái […]

Nhân sinh thích chí

Nhân sinh thích chí

Nhân sinh ba vạn sáu nghìn ngày, Thích chí cho nên lắm ngón hay; Thơ Lý ngâm nga khi mở quyển, Đàn Nha tình tính lúc lần dây. Đem cờ vua Thích vui bè bạn, Mượn chén ông Lưu học tỉnh say. Bốn cảnh phong quang cùng tuế nguyệt, Dưới đời tri kỷ mấy mươi […]

Ngán đời

Ngán đời

Nghĩ đời mà cũng ngán cho đời Câu cóp làm sao được với trời? Chép miệng, lớn đầu to cái dại Phờ râu, chịu đấm mất phần xôi Được, thua, hơn, kém, lưng hồ rượu Hay, dở, khen, chê, một trận cười Dựa gối bên song toan hoá bướm Gió thu lạnh lẽo, lá vông […]

Mục hạ vô nhân

Mục hạ vô nhân

Chúng anh đây mục hạ vô nhân Nghe em nhan sắc lòng xuân anh não nùng. Dù em má phấn chỉ hồng Dửng dừng dưng anh chẳng thèm trông làm gì. Lấy anh, anh cho đi trước để làm vì Tay thì dắt díu tay thì quàng vai Vén tay sờ chốn em ngồi, Em […]

Mua quan tài

Mua quan tài

Ba vua bốn chúa bảy thằng con, Thắm thoát xuân thu bảy chục tròn. Ơn nước chưa đền danh cũng hổ, Quan tài sẵn có chết thì chôn. Giang hồ lang miếu trời đôi ngả, Bị gậy cân đai đất một hòn. Cũng muốn sống thêm mươi tuổi nữa, Sợ ông Bành Tổ tống đồng […]

Mậu Thân tự thọ

Mậu Thân tự thọ

Năm nay tớ đã bảy mươi tư, Rằng lão, rằng quan tớ cũng ừ. Lúc hứng, uống thêm dăm chén rượu, Khi buồn ngâm láo một câu thơ. Bạn già lớp trước nay còn mấy ? Chuyện cũ mười phần chín chẳng như. Cũng muốn sống thêm dăm tuổi nữa, Thử xem trời mãi thế […]

Lụt chèo thuyền đi chơi

Lụt chèo thuyền đi chơi

Nhác mắt trông ra nước trắng bong, Thuyền nan nhẹ nhẹ dạo chơi rong. Tay chèo hứng gió chim bay mỏi, Lưng mượn khung trăng cá vẫy vùng. Bèo nổi lênh đênh đầu nội sạch, Lúa chìm sâu thẳm cách đồng không. Ai ơi lo nghĩ làm chi nhọc, Quý Tị chơi tràn khỏi luống […]

Lên lão

Lên lão

Ông chẳng hay ông tuổi đã già, Năm lăm ông cũng lão đây mà. Anh em làng xóm xin mời cả, Xôi bánh, trâu heo cũng gọi là. Chú Đáo bên làng lên với tớ, Ông Từ xóm chợ lại cùng ta. Bây giờ đến bậc ăn dưng nhỉ, Có rượu thời ông chống gậy […]

Kiều chơi tết thanh minh

Kiều chơi tết thanh minh

Ví chẳng đua chơi hội Đạp thanh Làm sao mang lấy nợ ba sinh Kẻ còn người khuất hai hàng lệ Trước lạ sau quen một chữ tình Nghĩ đến suối vàng thương phận đục Nỡ đem lá thắm phụ xuân xanh Trong khuôn tài sắc trời hay ghét Trăng gió xưa nay chẳng một […]

Lấy Tây

Lấy Tây

Con gái đời này, gái mới ngoan, Quyết lòng ẩu chiến với Tây quan. Ba vuông phất phới cờ bay dọc Một bức tung hoành váy xắn ngang. Trời đất khéo thương chàng bạch quỉ Giang san riêng sướng ả hồng nhan Nghĩ càng thêm ngán trai thời loạn, Con gái đời nay, gái mới […]

Làm ruộng

Làm ruộng

Mấy năm làm ruộng vẫn chân thua Chiêm mất đằng chiêm, mùa mất mùa. Phần thuế quan Tây, phần trả nợ, Nửa công đứa ở, nửa thuê bò. Sớm trưa dưa muối cho qua bữa, Chợ búa trầu chè chẳng dám mua. Cần kiệm thế mà không khá nhỉ, Bao giờ cho biết khỏi đường […]

Kiều bán mình chuộc cha

Kiều bán mình chuộc cha

Thằng bán tơ kia giở giói ra Làm cho bận đến cụ Viên già Muốn êm phải biện ba trăm lạng, Khéo xếp nên liều một chiếc thoa. Nổi tiếng mượn màu son phấn mụ, Đem thân chuộc lấy tội tình cha. Có tiền việc ấy mà xong nhỉ? Đời trước làm quan cũng thế […]

Khuyên vợ cả

Khuyên vợ cả

Ta chẳng như ai lối nguyệt hoa Trước là ngẫm nghĩ nỗi gần xa: Lấy năm thì cũng dành ngôi chính, Dấu bẩy càng thêm vững việc nhà. Mọi việc cửa nhà là việc nó Mấy con trai gái ấy con ta. Thôi đừng nghĩ sự chi chi cả: Chẳng chữ gì hơn chữ thuận […]

Khuyên Từ Hải hàng

Khuyên Từ Hải hàng

Phút chốc đem thân bỏ chiến trường, Ba quân ngơ ngác ngọn cờ hàng. Sá chi bèo bọt, tôi vì nước Thẹn với non sông, thiếp phụ chàng! Phận tủi nỉ non đàn bạc mệnh, Duyên may run rủi lưới Tiền Đường. Mười lăm năm ấy người trong mộng, Há những là đây mới đoạn […]

Khuyên người làm lẽ

Khuyên người làm lẽ

Này hãy nín đi, hãy nín đi, Lấy chồng làm lẽ có can chi; Tôi đòi phận trước còn nhiều kẻ, Hầu hạ duyên sau chẳng một dì; Ví được sánh duyên người lịch sự, Còn hơn chính thất kẻ ngu si. Dẫu rằng cơm nguội nhà ngoài đó, Cũng đủ phong lưu chẳng thiếu […]

Hội Tây

Hội Tây

Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo: Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo. Bà quan tênh nghếch xem bơi trải, Thằng bé lom khom nghé hát chèo. Cậy sức cây đu nhiều chị nhún, Tham tiền cột mỡ lắm anh leo. Khen ai khéo vẽ trò vui thế, Vui thế bao nhiêu nhục bấy […]