Tác giả: Nguyễn Mộng Giác

Sông Côn Mùa Lũ (Bộ 2 Tập)

Sông Côn Mùa Lũ (Bộ 2 Tập)

Sông Côn Mùa Lũ (Bộ 2 Tập) Nguyễn Mộng Giác, nhà văn đã dám bỏ nhiều công phu, tâm huyết và tài năng để dựng một bộ tiểu thuyết trường thiên về người anh hùng dân tộc, Nguyễn Huệ; về một thời đại lịch sử mà chúng ta mãi yêu mến, tự hào và luôn […]