Tác giả: Nguyên Nguyên

Đò đã sang sông

Đò đã sang sông

Anh về đò đã sang sông Ngậm ngùi lặng đứng nhìn dòng nước trôi Phù sa bên lở bên bồi Dòng trong dòng đục chơi vơi nỗi niềm. Lòng buồn lại nhớ thương thêm Lời thơ năm cũ ngọt mềm trao nhau Hẹn thề cho mãi ngày sau Cách xa chẳng thể phai màu tình […]