Tác giả: Nguyễn Văn Siêu

Cảm xúc khi ra khỏi cửa tây kinh đô

Cảm xúc khi ra khỏi cửa tây kinh đô

Minh triêu bái tiện điện, Bạc vãn xuất đô môn. Thần tâm phương cảnh cụ, Thánh ý tại căng tồn. Tính danh thông đại quốc, Nhật dịch tẩu do hiên. Vạn lý thử vi biệt, Tuần nhật quá gia viên. Dịch nghĩa Sáng sớm bái biệt đức vua ở điện ngoài Chiều tối ra khỏi […]

Thơ về đá giữa sông

Thơ về đá giữa sông

Trác lĩnh như nhân lập, Đương sơn vô dữ quần. Trung lưu hoặc yển kiển, Khuynh nhĩ tẩy phù vân. Dịch nghĩa Đỉnh núi vững chãi như người đứng, Núi này không quần tụ cùng núi khác. Ở giữa sông mà lại cao vút, Nghiêng tai rửa phù vân. Bài thơ này được chép trong […]

Từ biệt Nam Quan

Từ biệt Nam Quan

Hữu yêu đồng hữu đức, Nam Bắc tự đề phong. Từ quốc xuân tam nguyệt, Quá khai sơn vạn trùng. Quan quân tề phản bí, Phiên thổ thác hành tung. Chướng lạc phiên thành vũ, Vân sinh các yểm phong. Dịch nghĩa Có tai hoạ thì cũng có phúc đức che chở. Người Nam và […]

Đến Hà Nội gặp mưa sấm, tiếp tục hành trình, vui mà làm thơ

Đến Hà Nội gặp mưa sấm, tiếp tục hành trình, vui mà làm thơ

Chí Hà Nội trực lôi vũ kế tác đồ gian hỉ thành Thanh Quyết giang đầu dạ tác giải, Lị Nhân sơn hiểu mật vân khu. Châu nhân cửu thán xuân đa thử, Quy khách hưu thương vũ tải đồ. Vạn khoảnh thâm điền phương thảo địa, Thiên thôn thuỷ trúc Võng Xuyên đồ. Thập […]

Nửa đêm về đến nhà

Nửa đêm về đến nhà

Thành đông khúc hạng bất dung diêu, Lạc nguyệt Tô giang bộ quá kiều. Hạnh hữu ngô tiên thành thất tại, Miễn vi du tử lữ bồng phiêu. Tiếp môn đình quế như nhân sấu, Phúc ốc viên mai quá ngã kiều. Trân trọng thân lân lao vấn tấn, Hỉ kinh tự mộng thuộc thâm […]

Tại đền Ngọc Sơn hồ Hoàn Kiếm, tiễn ông Hàn lâm Bùi Tử Huy Côn vào kinh

Tại đền Ngọc Sơn hồ Hoàn Kiếm, tiễn ông Hàn lâm Bùi Tử Huy Côn vào kinh

Cửu thụ quân gia hành nghĩa phong, Hậu sinh mạt khế cánh thuỳ hồng. Ngọc Sơn khởi đắc chung tàng báo, Hàn uyển hân khan chính tiệm hồng. Quá lĩnh phù vân liên hải bạch, Hoài nhân thu thuỷ nhất hồ không. Hoạn du nhược vấn Phương Đình giả, Vi đạo suy đồi nhất lão […]

Xuân Quý Hợi (1863), ông Chế đài Hoàng Trung Thừa, cùng ông Phiên viện Lê Bang Bá đến dự lễ kỷ niệm mười hai năm trùng tu danh thắng đền Ngọc Sơn ở hồ Hoàn Kiếm

Xuân Quý Hợi (1863), ông Chế đài Hoàng Trung Thừa, cùng ông Phiên viện Lê Bang Bá đến dự lễ kỷ niệm mười hai năm trùng tu danh thắng đền Ngọc Sơn ở hồ Hoàn Kiếm

Phương hồ Bồng đảo dã như hà, Xuân nhật hồ sơn thắng lãm đa. Quan đại nhân lai hoàn thuỷ quách, Vi ngô dân đảo đối dương hoà. Giải giao xích hậu vô binh mã, Bất yếm duyên hồi hữu tửu ca. Đại địa sơn hà danh đống vũ, Thần quang phiêu diếu ủng lưu […]

Đi đường qua Bắc Ninh, Hải Dương, thấy sự việc xúc cảm làm bài thơ ngũ ngôn cổ thể mười sáu vần

Đi đường qua Bắc Ninh, Hải Dương, thấy sự việc xúc cảm làm bài thơ ngũ ngôn cổ thể mười sáu vần

Ai tai Bắc Kỳ dân, Cập tư Mậu Ngọ xuân. Đông tây cắng chuyển tỉ, Cơ biễu vô nhai tân. Khuynh thương tản đẩu thược, Đãi bô di nhật tuần. Mễ lạp tranh đáo thủ, Cương phó tứ điền chấn. Hoàng ân cái vô cực, Thiên vận cánh thuỳ nhân. Hà, Định nhị niên thuỷ, […]

Năm Giáp Dần (1854) các lộ giặc dã nổi lên, Hà Nội bị hại rất nhiều; năm nay bị lụt lớn ở các tỉnh, ngưỡng mong bề trên có phương cách nào trừ được nạn sâu keo…

Năm Giáp Dần (1854) các lộ giặc dã nổi lên, Hà Nội bị hại rất nhiều; năm nay bị lụt lớn ở các tỉnh, ngưỡng mong bề trên có phương cách nào trừ được nạn sâu keo…

Binh tiền thuỷ hậu tuế tương giao, Địa thị Tần Trung cựu lạc giao. Lạo tận khước phùng đông bất vũ, Cơ lai hoàn khủng đạo như mao. Bất tri hà xứ kham di túc, Tằng kiếm tề dân dĩ mại đao. Thiên địa khởi vô khuynh phủ nhật, Chiếu thư tần hạ sứ quân […]

Đầu mùa đông, đến thăm đền Ngọc Sơn, được mời xem hoa cúc, lại được nghe ca hát trong thuyền ngoạn cảnh hồ

Đầu mùa đông, đến thăm đền Ngọc Sơn, được mời xem hoa cúc, lại được nghe ca hát trong thuyền ngoạn cảnh hồ

Nhân cường vi hoan ngã diệc hoan, Tam biên tặc thế thượng man man. Hoàng hoa khai biến tri thu lão, Thanh thảo tiên linh cảm tuế hàn. Độc tọa tiền sơn ca vô tập, Cô ngâm đoản đĩnh thuỷ vân khoan. Bất tri kiếm khí kim hà nhược, Phong thế linh long trám nhật […]

Cùng bạn đồng nghiệp chơi thuyền trên Hồ Tây

Cùng bạn đồng nghiệp chơi thuyền trên Hồ Tây

Thanh thần nhất kỵ đáo Tây Hồ, Lập đãi biên chu bách ngạn hô. Vân ảnh thiên quang hồn vãng tích, Kim tôn đàn dạ cộng tư tu. Dĩ vô đắc cú thù giai cảnh, Hà khả dương thanh tác trọc phu. Lãng đắc không trung cao nhãn vọng, Trùng thành kỳ ảnh phất vân […]

Cùng ông Nguyễn Chí Đình lên đài phía đông La Thành quan sát nước to trên sông, có lòng hoài cảm, bèn dựa theo nguyên văn bài thơ của Chí Đình mà viết bài thơ tám câu Đường luật

Cùng ông Nguyễn Chí Đình lên đài phía đông La Thành quan sát nước to trên sông, có lòng hoài cảm, bèn dựa theo nguyên văn bài thơ của Chí Đình mà viết bài thơ tám câu Đường luật

La Thành bất dữ cố thành đồng, Nghĩ phú tuyên phòng bào tử cung. Sơn thế di thiên lai trực bắc, Hà lưu tự cổ bán quy đông. Đăng lâm huề thủ tồn tam ích, Thuỷ lạo thương tâm khởi tứ cùng. Dục ẩm doanh hư tiêu tức xứ, Thiên nguyên hoàn dữ thuỷ nguyên […]

Làm thơ khi hai vị Chế đài và Phiên Niết dự yến ở Tân Đình trên núi Khán Sơn góc tây thành

Làm thơ khi hai vị Chế đài và Phiên Niết dự yến ở Tân Đình trên núi Khán Sơn góc tây thành

Cô sơn trác xuất cô thành tê (tây), Khán tận quan hà tứ diện đê. Long Đỗ thiên nhiên dư khí sắc, Tân Đình nhất thốc tự vân nghê. Tứ giao hội kiến phong trần tĩnh, Trùng cửu vô vi chiến phạt thế. Thử nhật đăng lâm dung dị đắc, Thiên thu vận sự tức […]

Thưởng trăng hỏi bạn

Thưởng trăng hỏi bạn

Sơn vân thâu vãn bạch, Hải nguyệt phóng tân lương. Vấn hữu lai vô thoại, Khan nhân ý tự trường. Chung thanh hạ lâu các, Thụ ảnh xuất liêm đường. Dục tác hoàn gia mộng, Tương tu dạ tự ương. Dịch nghĩa Mây trên núi che mất ánh sáng Trăng ngoài biển thổi làn gió […]

Đêm thu nghe mưa

Đêm thu nghe mưa

Hải quốc tam thu bán, Sơn thành nhất vũ sơ. Tiêu liêu quần động tức Quyên trích dạ thanh Tuỳ diệp không đìnhtế Sao kim vạn ngoã dư, Hoàn gia thử tịch mộng, Bất uý lộ tự như. Dịch nghĩa Ở vùng biển gần ba thu, Thành trên núi bắt đầu mưa. Mọi vật đều […]

Thu sớm gặp mưa

Thu sớm gặp mưa

Độc bả trà âu trấn tịch hàn, Kinh phong xuy vũ quá sơn yêu. Bất tri thử ngoại Hương giang thuỷ Trương đắc thu lai đệ kỷ kiều. Dịch nghĩa Nâng chén trà uống để chống lại cái lạnh lẽo và tĩnh mịch (ở xứ Huế), Gió lớn thổi mưa tới lưng núi. Không biết […]