Tác giả: Nguyễn Văn Siêu

Trên sông ở Đồng Hới

Trên sông ở Đồng Hới

Động Hải chu trình Như thử kỳ quan hứng mãn cao, Quan hà phưởng phất cựu chu tao. Thiên trùng thuý lãnh tống giang thuỷ, Nhất phiến hoàng sa cách hải đào. Nhật Lệ cô đài phiên vũ hạ, Đâu Mâu trực đính nhập vân cao. Du nhân chính hữu đông phong tiện, Nhật mộ […]

Viếng bãi chiến trường Loa Sơn

Viếng bãi chiến trường Loa Sơn

Sự ký đồi ba bất khả chi, Tây Sơn quật khởi diệc tuỳ di. Tha nhân ỷ trọng nan vi quốc, Khách địa khinh phù mãn khí sư. Tự thử quan hà đa hữu lệ, Tùng tiền thảo mộc tận sinh bi. Khả liên tích cốt vô quy nhật, Loạn dữ quần sơn nhứt vọng […]

Lên lầu chuông chùa Ngọc Sơn

Lên lầu chuông chùa Ngọc Sơn

Đăng chung lâu Lão ông giải cấu cộng huề châu, Loạn đả lâu chung hoán thướng lâu. Nhân ngữ trà yên thiên bán lạc, Thuỷ quang vân ảnh toạ trung phù. Tà tà phi điểu qua cao thụ, Cổn cổn tình vân điệp tế lưu. Bất vị di nhàn yên chí thử, Giang san mạc […]

Tiễn bạn Dương Đình họ Ngô

Tiễn bạn Dương Đình họ Ngô

Tam nguyệt xuân đào Nhị thuỷ mi, Xuất môn vị giải hữu sinh ly. Tự phùng quy khách liên tiêu thoại Thốc khởi tha hương vạn lý ty. Bệnh chính đa thìn chung cưỡng tửu, Tình nan tận xứ, khả vô thi. Nghĩ tương huy thủ Lân giang đán, Bất giác Hôi sơn dục mộ […]

Đêm mưa ngủ lại nhà bạn

Đêm mưa ngủ lại nhà bạn

Thuý trúc âm âm dẫn xá thanh, Liên sàng tiếu ngữ dạ tam canh. Quá môn diệu ảnh lưu đăng ảnh, Duyên bích trùng thanh cấp vũ thanh. Nội tẩu mộng tình phận chúc chỉ, Chủ nhân ngâm tựu tục trà phanh. Minh triêu tân trưởng bình hồ ngạn, Dã thị u cư nhất phiến […]

Bến đò Dã Khê

Bến đò Dã Khê

Tế vũ mai tiền lộ, Phi hoa đoạn dã kiều. Tiểu đồng thoa lạp túc, Cô đỉnh cách khê chiêu. Dịch nghĩa Mưa bụi lấp nơi đường trước Hoa bay chận cái cầu giữa đồng Cậu bé (đưa đò) lăn tơi nón nằm ngủ Có một cái đò cách sông phải kêu   Nguồn: Nét […]

Qua cửa Mễ Sở thăm bạn Lê Trác Phong

Qua cửa Mễ Sở thăm bạn Lê Trác Phong

Phàm chuyển Văn Giang lộ, Lâu khai Mễ Sở quan. Tế thiên duy lục thụ, Bình địa thất thanh sơn. Hứng tá xuân đào tráng, Tâm như điếu đĩnh nhàn. Cố nhân gia thử ngạn, Mạc cấp độ tiền loan! Dịch nghĩa Thuyền buồm qua Văn Giang Qua Mễ Sở thấy lầu nhô ra. Giữa […]

Niềm vui thật

Niềm vui thật

Sổ uyển thanh hương nhất tiểu đồng, Tận thư tụng bãi ngoạ nam phong. Mãn viên quế nguyệt phân phân bạch, Giáp bích lựu hoa ẩn ẩn hồng. Độc lập mỗi kinh thành biển hiệp, Đoan cư chính khủng lạc hư không. Tự tòng chân lạc vô nhân thức, Liêu tịch đa vi tị tục […]

Đi bộ trên bờ biển

Đi bộ trên bờ biển

Đông nam hối vạn quốc, Trường tẩm nhất ngung thiên. Viễn bích liên không tịnh, Tằng ba bức địa phiên. Nhân kinh vân quyển khứ, Sơn nhạ tuyết giao xuyên. Khí vị tiêu hồ hải, Chinh đồ cảm tráng niên. Dịch nghĩa Ở phía đông phía nam, muôn nước đều châu lại Nước thấm dài […]

Lão say làng bên

Lão say làng bên

Đảo kỳ thôn cổ triệt đông tê, Tế vũ liên triêu dĩ tác nê. Hà khách đáo môn duy loạn khiếu, Tuý ông điên đảo quỵ đồn đề. Dịch nghĩa Tiếng trống làng cầu mưa vang khắp đông tây, Mưa bay cả buổi mai, đã làm cho đất thành lầy lội. Người khách nào trước […]

Trà Bạch sơn

Trà Bạch sơn

Đồng thác thâm sơn lưỡng lộ tài, Biên hồng biên tử mạc tương sai. Nan tương chi phấn hình dung xảo, Dã tự băng sương biến hoá lai. Đại khối văn chương thư bạch tuyết, Tiểu xuân tiêu tức mộng hàn mai. Ác xuy nhất tự thâm viên nhập, Bất thụ đông phong bán điểm […]

Qua trạm An Sơn

Qua trạm An Sơn

Tà nhật ỷ lâm chuyển, Du vân cộng điểu hoàn. Đông phong xuy thái cấp, Lôi vũ bất ly san. Dịch nghĩa Mặt trời lúc về chiều vẫn xế về rừng y như cũ, Tầng mây kia bay đi đó đây, tối lại trở về cùng đàn chim. Gió đông thổi gấp quá, Những trận […]

Ngày xuân dậy sớm

Ngày xuân dậy sớm

Túc hoả minh thư dũ, Hiểu chung văn Phật đài. Chủ nhân thôi bị khởi, Tiểu tử báo hoa khai. Dạ khí dung cô trúc, Tình quang lộng tiểu mai. Lưu oanh chuyên bất dĩ, Ưng hữu cố nhân lai. Dịch nghĩa Ngọn đèn khuya loè song sách Tiếng chuông sớm vang bên chùa. Chủ […]

Nỗi lòng ngày xuân

Nỗi lòng ngày xuân

Bán liêm hoạ vĩnh độc thành ngâm, Hứng dĩ đa thần cảm dĩ thâm. Nhàn tĩnh toán lai nan cưỡng đắc, Phân hoa đáo để dị tương xâm. Do đa ngưỡng sự phủ dục trách, Huống phục tiên ưu hậu lạc tâm. Xuân khứ xuân lai hà thái cấp, Bách hoa y cựu mãn viên […]

Mưa núi sau

Mưa núi sau

Độc thắng vũ tiền sắc Kỳ như vũ hậu sơn Đạm tình vân tự biệt Nồng thuý tụ tương ban Dịch nghĩa Phía trước núi mưa rất lớn, màu sắc đậm Rồi mưa đến núi sau. Mưa tạnh thì mây bay đi chỗ khác Màu đậm, màu nhạt cùng hoà với nhau. Nguồn: Nét bút […]

Ngọn tháp Trĩ Sơn

Ngọn tháp Trĩ Sơn

Khởi thị đương niên ân ái đa, Giai thành ổn trúc bích nham a. Cố cung mộng đoản y Bồ Tát, Minh nguyệt sơn không chiếu ỷ la. Nhất đới vân yên trường ủng hộ, Bách niên phong vũ kỷ tiêu ma. Minh Phi khứ hậu thành lăng cốc, Trạc trạc năng vô oán phủ […]