Tác giả: Nguyệt

Đào Hoa Mãn Lâu

Đào Hoa Mãn Lâu

Giới thiệu truyện: Khi mở mắt ra một lần nữa ở thế giới này, trí nhớ của y hoàn toàn khôi phục. nhưng mà là y xuyên từ thế giới Cổ Long vào thế giới của Kim Dung. Do đó một Hoa Mãn Lâu luôn luôn bình tĩnh tao nhã rốt cuộc cũng trở lại. […]