Tác giả: Nhan Thiếu

Thú Sủng

Thú Sủng

Giới thiệu truyện: Nhan Tử Kỳ không biết tại sao vừa mới tỉnh dậy thì phát hiện mình bị người khác bắt cóc. Nhưng điều đáng nói ở đây là người bắt hắn không phải là người. Con này lai giữa con hổ và con sư tử ngoài ra trên đầu nó còn có sừng, đây […]