Tác giả: Nhất Ngột

Nghiêm! Bên Trái, Quay!

Nghiêm! Bên Trái, Quay!

Giới thiệu truyện: Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã biết, người đàn ông này là kẻ đã cướp đi cuộc đời cô! Tống Mộ Thanh? Đó chính là một cô gái ‘như sói như hổ’! Dám ‘đơn thương độc mã’ (một mình một ngựa) đuổi đánh tình nhân của cha, dám hét lên […]