Tác giả: Nhung Vũ Nhi Q

Tuyết Lạc Trần Duyên

Tuyết Lạc Trần Duyên

Giới thiệu truyện: Họ là quân nhân, quân nhân xem làm theo mệnh lệnh là nghĩa vụ thiêng liêng, lấy bảo vệ khí tiết của quân nhân là sứ mạng.  Người bạn trai thanh mai trúc mã của cô trong một lần chấp hành nhiệm vụ, đột nhiên khiến quỹ đạo cuộc sống của cô […]