Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Thê Chủ Tà Mị

Thê Chủ Tà Mị

Giới thiệu truyện: Phong Lăng Hề – tổng giám đốc tập đoàn Phong thị, gia tộc cổ vũ Phong đại tiểu thư giống như yêu tinh chuyển thế, cười một tiếng tà mị như câu hồn đoạt phách. Khi xuyên qua thế giới nữ tôn, gặp gỡ một người khoác da thỏ trắng nhưng không […]