Tác giả: Ôn Thụy An

Nghịch Thủy Hàn

Nghịch Thủy Hàn

Trên thế gian này sợ rằng không có người nào lại gấp gáp hơn hắn nữa. Ngay bản thân hắn từ trước đến nay cũng chưa từng gặp phải trường hợp vội vàng đến như vậy. Con ngựa đang cưỡi đã là thớt ngựa thứ tư rồi. Trên đường chạy đến đây hắn đã cưỡi […]

Thiên Hạ Hữu Địch

Thiên Hạ Hữu Địch

Giới thiệu truyện: Truyện Thiên Hạ Hữu Địch của tác giả Ôn Thụy An là một trong những hệ liệt trong Luận Anh Hùng. Hắn cứ đi mười tám bước thì lại phải gào lên một tiếng, nhằm tiêu trừ chiến chí quá cường liệt. Chiến chí đã thiêu đốt hắn, cũng thiêu đốt kiếm […]

Khô Lâu Họa

Khô Lâu Họa

Tứ đại danh bộ hệ liệt Một tấm họa đồ. Một tấm họa đồ mang một bí mật trọng đại, một bí mật liên quan tới cả hai đại thần quyền uy nhất trong triều đình đương thời Gia Cát Tiểu Hoa và Thừa tướng Sái Kinh. Vậy thực sự tấm họa đồ đó mang […]

Đàm Đình Hội

Đàm Đình Hội

Đây là quyển thứ nhất thuộc một bộ trong hệ liệt Tứ đại danh bộ của Ôn Thuỵ An. Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về […]

Đông Phương Nhất Chiến

Đông Phương Nhất Chiến

Giới thiệu truyện: Một người còn rơi nước mắt được chính là vì họ vẫn còn có tình cảm, Đường Phương cảm thấy mình là một người nhiều tình cảm; có điều, lúc gặp phải điều oan khúc, thật hoảng sợ thì nhất định không được rơi nước mắt, không những vậy, còn vạn vạn điều […]

Đại Trượng Trận

Đại Trượng Trận

Giới thiệu truyện: Vụ án này khiến cho Quách Thương Hùng cảm thấy vô cùng phiền não và nôn nóng, vì vậy thời gian ở lại nha môn và ra ngoài thăm dò điều tra tương đối nhiều, thế nên thường xuyên về nhà rất muộn. Trước khi bộ đầu Quách Thương Hùng xảy ra […]