Tác giả: Ori_Chan

Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh

Tóm Tắt nội dung truyện Cô là một con người hạnh phúc , một người được cha mẹ chiều chuộng thương yêu và có một cuộc sống yên bình … Sự yên bình ấy đã chấm đứt kể từ khi tại nạn đã cướp đi mẹ ruột của cô , chỉ vì không giành đủ […]