Tác giả: PemDan

Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân

Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân

Tóm tắt nội dung truyện: Trưởng môn phái Thanh Thanh đời thứ hai sáu- Hoa Linh thượng tiên, từ sau năm trăm năm trước lịch kiếp phi thăng thành thượng tiên, ngày ngày bế quan trong Vô Thường cung không chịu bước ra nửa bước. Một ngày đẹp trời, Hoa Linh Thượng tiên cuối cùng […]