Tác giả: pezinkute1234

Bạn Trai Tôi Là Gangter – Boss Đại Nhân

Bạn Trai Tôi Là Gangter – Boss Đại Nhân

Tôi thật là xui xẻo vừa mới chia tay bạn trai đau khổ chưa hết, lại gặp phải giảm biên chế của công ty huhuhuhuhu cuộc đời này coi như xong rồi. Mẹ mà biết chỉ có nước là phải về nhà bán bánh bao mất. Tại sao chứ? Tôi ăn ở hiền lành, sống […]