Tác giả: Phá Đầu

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại

Giới thiệu truyện: Ân cần dạy bảo trước khi nhập học: Mẹ tôi nói, Lâm Lâm a, con nói xem con có cái vận cứt chó gì mà có thể thi đỗ Bắc Đại. Khi vào đại học, nhiệm vụ thứ nhất con phải đảm nhận là bảo đảm không để bị đuổi. Nhiệm vụ […]