Tác giả: Phạm Bá Nhơn

Mẹ Tôi

Mẹ Tôi

Thơ: Phạm Bá Nhơn Trình bày: Vân Khánh Như bóng mát trên đường trưa cát bỏng Như cơn mưa trong nắng hạ oi nồng Như phù sa lặng lẽ giữa dòng sông Như tấm thân cò trên đồng lặn lội Mẹ mẹ là mái lá bờ tre Mẹ mẹ là dòng sông bến đợi Là […]