Tác giả: Phạm Hải Anh

Lạc

Lạc

Các hồn hãy xếp hàng thứ tự, đừng chen lấn, xô đẩy. Hồn đeo băng đỏ đứng cạnh thùng cháo nghi ngút khói nhắc luôn miệng: -Mỗi hồn đúng một muôi thôi đấy! Cái hồn này, vừa nãy lĩnh cháo rồi, bây giờ lộn lại đây làm gì, định ăn gian hả? Cháo lú đấy […]