Tác giả: Phạm Thiên Thư

Cổ Luỹ cô thôn (Xóm vắng thành xưa)

Cổ Luỹ cô thôn (Xóm vắng thành xưa)

Một dãy trường thành trấn ải biên Còn viền dương lạnh gác bên triền Cô thôn trúc lạnh – sương nhoà khói Cổ Luỹ thành trơ – gió thoảng nền Buồm cá nâu vênh – bờ bến đậu Đàn cò trắng nổi – cụm tùng lên “Cô thôn Cổ Luỹ” hư mà thực Dù chỉ […]