Tác giả: Phạm Tỉnh

Ánh Tà Dương

Ánh Tà Dương

Giới thiệu truyện: Con người sống trong một cộng đồng, họ cùng sinh hoạt với nhau như một tập thể, nhưng họ lại là những cá thể riêng biệt, cuộc sống riêng, tâm tư tình cảm riêng, những nỗi đau riêng, những khao khát riêng Thật ra chính họ cũng cô đơn trong cái thế […]