Tác giả: Phạm Trung Khâu

Bông Hồng Cài Áo Riêng Ai

Bông Hồng Cài Áo Riêng Ai

… “Mỗi năm con thắp đèn trời …” Câu chuyện rất đơn giản nếu một sớm ta đi uống cà phê, tán hươu nai với bạn bè về chuyện tiền nong, giá cả, thói đời, những chuyện tình ái lặt vặt. Hoặc nhìn cuộc sống bằng thái độ bất cần, khinh bạc hay tính toán, […]