Tác giả: Phan Cao Toại

Cuốc Xe Ðêm

Cuốc Xe Ðêm

Chiếc xe tốc hành về miền Tây dừng lại ở ngã ba lối rẽ vào thị xã . Lúc ấy cũng đã khuya rồi . Những ngọn đèn cao áp treo cao hắt ánh sáng lạnh xuống con lộ phẳng phiu đã thưa người qua lại . Hai bên hè phố hàng quán vắng tanh […]