Tác giả: Phàn Lạc

Thiên Sư Chấp Vị

Thiên Sư Chấp Vị

Tóm tắt nội dung truyện: Ở một thành thị hiện đại, với cao ốc, đèn điện, thang máy, xe cộ tưởng chừng chỉ toàn những chuyện dương gian kia, vẫn lẩn quất rất nhiều u linh, cú cáo thành tinh, và pháp thuật chế ngự hồn ma của các thiên sư từ thời xa xưa […]

Thiên Sư Chấp Vị  Phàn Lạc

Thiên Sư Chấp Vị Phàn Lạc

Giới thiệu truyện: Ở một thành thị hiện đại, với cao ốc, đèn điện, thang máy, xe cộ tưởng chừng chỉ toàn những chuyện dương gian kia, vẫn lẩn quất rất nhiều u linh, cú cáo thành tinh, và pháp thuật chế ngự hồn ma của các thiên sư từ thời xa xưa lắm rơi […]