Tác giả: Phan Triều Hải

Góc Của Phố

Góc Của Phố

Chú ngồi đó, giọng đều đều, miên man không dứt. Tôi ngồi bưng lấy tai nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại phải ậm ừ, gà gật cho đúng nhịp ngắt của chú. “Đúng không?”, “Theo cháu thì sao?”… Chú ngắt và nói tiếp, không cần ai đáp. Bây giờ hình như chú đang nói về […]