Tác giả: Phan Xuân Sinh

Chút Kỷ Niệm Thoáng Qua Trong Đời

Chút Kỷ Niệm Thoáng Qua Trong Đời

Mùa hè năm đó vừa thi xong đệ thất, Ba tôi cho tôi về quê nghỉ hè. Quê nội tôi nằm ven bờ sông Thu Bồn. Tôi ôm chiếc va li nhỏ xíu đón xe đò mà lòng tôi như mở hội, bởi vì không quan trọng sao được khi mà tôi tưởng tượng đến […]