Tác giả: Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn Đường

Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Giới thiệu truyện: Trở thành một vật hi sinh nho nhỏ trong <DỊ thế thiên tôn>, Trần Lạc nhận thức: nhân vậtchính là bệnh thần kinh, cần cẩn thận khi tiếp xúc. Vì vậy cậu quyết định phải cách nhânvật chính thật xa, thật xa a. Chỉ tiếc kế mẫu độc ác, giữa đường thế nhưng nhặt về một ca ca bệnh nan […]