Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Giới thiệu truyện: Triển Hành chính là bỏ nhà đi bụi, một tiếng gọi “sư phụ đã giúp Triển Hành trói chặt vị mặt than Lâm Cảnh Phong hành nghề trộm mộ vào chiến xa của mình. Cả hai cùng nhau oanh tạc vô số mộ cổ. Miêu tướng quân dưới đáy biển sâu, Phật […]