Tác giả: Phỉ Văn Nữ Vương

Như Là Cố Nhân

Như Là Cố Nhân

Giới thiệu truyện: Nữ quỷ nghịch ngợm đầu thai làm người, gặp gỡ công tử thần bí bề ngoài ấm áp, song nội tâm lạnh lùng. Trong gian nguy mới biết chân tình, hai người sẽ cùng nhau viết nên câu chuyện tình đặc sắc bậc nào đây? Diêm vương sắp đặt nàng đầu thai […]