Tác giả: Phó Kỳ Lân

Cực Phẩm Tài Tuấn

Cực Phẩm Tài Tuấn

Giới thiệu truyện: Nội dung chính của truyện Cực Phẩm Tài Tuấn nói về một anh chàng người hiện đại cực kỳ bình thường nhập hồn vào một đại tài tử hào môn Đường Kính Chi, nhưng y khóc không ra nước mắt, vì tên công tử này người mang bệnh nặng, trước đó không lâu còn hộc ra […]