Tác giả: phoenix and johnny

Khi Chàng 17 Nàng 19

Khi Chàng 17 Nàng 19

Giới thiệu truyện: Câu chuyện nói về một cô nhóc lại thích một cậu nhóc kém mình hai tuổi, nhưng cô nhóc đó lại không hề biết là cậu nhóc đó lại nhỏ hơn mình. Thú vị hơn là hai nhân vật chính lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Chuyện gì rồi […]