Tác giả: Phong Lộng

Phụng Vũ Cửu Thiên

Phụng Vũ Cửu Thiên

Phượng Minh đã chết.Ngay cả cậu cũng không ngờ sinh mệnh mình lại ngắn ngủi như thế.Phương Minh vì cứu một đứa trẻ khỏi bị xe tải đâm mà chết, hồn lìa khỏi xác, vượt qua cánh cửa thời không nhập vào xác của một người vừa mới chết. Chuyến du hành vượt thời không […]