Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Giới thiệu truyện: Chuyện gì xảy ra với hoàng thượng của chúng ta??? Tỉnh dậy và cảm thấy mọi thứ quen thuộc đều trở nên quá to lớn Cảm thấy thật đáng sợ, thật nhỏ bé,..Khoan, sao trẫm lại trở nên nhỏ bé??? Sao trẫm lại không mặc y phục??? Mà tạo sao lại có […]

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Giới thiệu truyện: Một hack cơ khi bị Chủ Thần nhìn trúng thì sẽ chỉ làm nhân vật phản diện suốt mấy nghìn năm, kiếp nào cũng sẽ tìm đến con đường chết, rơi vào kết cục bi thảm. Rốt cuộc một ngày kia cũng thoát khỏi sự khống chế của hệ thống phản diện, […]