Tác giả: Phong Phiêu Tuyết

Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Giới thiệu Truyện Trái tim ai cũng đa đứng trước những khó khăn, sự tan vỡ trong tình yêu khiến kẻ si tình nào cũng phải trái qua đắng cay nghiệt ngã. Những quyết định là đúng hay là sai khi đó không còn quan trọng nữa miễn sao nó làm dịu bớt đi nỗi […]