Tác giả: Phong Tao Tao Tao Tao Tao

Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít

Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít

Giới thiệu truyện: Xuất thân là nhạc sĩ dương cầm người do Thái là Alpha. Gein lại là một quân nhân trẻ tuổi của Đức. Định mệnh cho họ gặp nhau trong thời chiến tranh loạn lạc lại không thể yêu nhau Một thời gian sai lầm, một địa điểm ngang trái… đã dạo khúc một bản […]