Tác giả: Phong Tử Tiểu Thư

Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Giới thiệu truyện Đây là toàn bộ những gì mọi người biết về Lâm An Thâm. Thân làm trợ lí của anh  nhưng những gì cô hiểu về anh chỉ nhiều hơn người khác hai điều. Một, Lâm An Thâm không bao giờ tiếp chuyện với bất kì ai bằng bất kì phương thức nào, […]