Tác giả: Phù Dung Gia

Phi Duyệt Quân Tâm

Phi Duyệt Quân Tâm

Giới thiệu truyện: Vừa xuyên qua lại đây đã bị Vương gia tà mị đặt trên giường, nàng vô tội mở to hai mắt “Cái kia, đại di mụ (kinh nguyệt) của ta đến rồi……” “Đại di mụ?! Hừ! Người đâu, bắt đại di mụ đến đây cho ta!” “Ak…… Ta nói đại di mụ […]