Tác giả: Phú Sĩ

Bến sông nhớ mãi con đò

Bến sông nhớ mãi con đò

Trách chi bến lỡ duyên đò Cũng vì cách trở đôi bờ xa xôi Đò sang chở khách qua rồi Vấn vương bến khác thì thôi đừng sầu Trách chi đau cõi lòng nhau Đò kia cũng bởi qua cầu đắng cay Chiều về hiu hắt bóng ai TRông về bến cũ nối dài nhớ […]